Menu

Documenten

Document R-1598-14-7989-7r

Jan soone wijlen Ghijsbert Gheridt Beijkens de helft onbedeijlt hem toebehorende in een schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende derdalff lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Henrick Claessoon deen zijde, ende tusschen erffenisse de weduwe Ghijsbert Gheridt Beijkens voirschreven dander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt et Cornelis de Beer totter gemeijne strate, ende noch een helft in een stuck saijlants twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voirs. bij t Creijeven aldaer tusschen erffenisse Peter Gheridt Gheridt Reijnen deen zijde ende tusschen de ghemeijnte alhier dander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt Cornelis sBeren, totten erffenisse Adriaen Gheridt Meeussoon ut dicebat legitime etc. vendidit et supportavit (zoals zij zeiden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen soon wijlen Ghijsbert Gheridt Beijkens voirs. sijnen broeder met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer oft calangie daerop comende etc. datum xx e januarij 1598. Scabini Brock et Aelwijns.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832