Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1568-14-7959-55v

Jan soen wilner (wijlen) Aerts Verhoeven als man ende momboir van Marien zijn huijsvrou dochter wilner (wijlen) Cornelis Adriaen Smolders alle alsulcken versterff ende recht van versterve wegen als hem aen is gecomen ende verstorven van wilner (wijlen) Adriana dochter wilner (wijlen) Cornelis Adriaen Smolders voirs zijnder gezwije zoo waer ende tusschen wijens tzelve gelegen mach zijn tzij in hoogen in leegen in diepen oft in droogen off zoo waer men tzelve ennichsins bevijnden sal mogen zoo wel binnen der prochie van Tilborch als daer buijten nijet vuijtgescheijden zoo hij seijde legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit (heeft erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen ende Adriaen gebroederen sonen wilner (wijlen) Cornelis Adriaen Smolders, zijnen zwageren Korstiaen soen wilner (wilner) Lenaerts Verbunt als man ende momboir van Lijsbeth zijn huijsvrou dochter wilner (wijlen) Cornelis Adriaen Smolders ende Jannen soen wilner (wijlen) Henrick Leijten als man ende momboir Anna zijn huijsvrouw oock dochter wilner (wijlen) Cornelis voirs, met affgaen ende verthijen etc. et promisit super se (en gelooft op zich) etc. dit vercopen overgeven opdragen etc. ende nae tvoirs versterve nu noch nimmermeer te talen noch te doen talen met geenrehande recht geestelijck noch wereltlijck ende alle commer ende calangie van zijnen twegen daer op comende altemael aff te doen den zelven datum xviii februarij scabini Ghierll et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832