Menu

Documenten

Document R-1742-14-8192-288r

Jacobus Peter van Beurden als in houwelijck hebbende Cornelia Vermeer cedit aan de kinderen wijlen Jan Lambert van Riel een parceel ackerlant groot twee L ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aan't Crijven, aldaer oost Jasper van Wijtvliet, suijt de weduwe Adam van Riel, west Cornelia Claessen, en noort den vercooper, los ende vrij, uijtgenoomen wegen stegen schouwen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den tweeden februarij seventien hondert twee en veertigh,

Cooppenn: 65 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832