Menu

Documenten

Document R-1650-14-8007-149r

Embert sone wijlen Cornelis Antonis Hermans, een stuck saeijlants geheijten de Venacker groot anderhalff lopensaet of daerontrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn onbegrepen de mate als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse geheijten aende Hasselt hem Emberden hiervoirens tegens sijne broeders ende susters aenbedeelt, alsoo hij seijde, heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht Joost sone Gerard Cornelis de Beer, met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende allen commer etc. datum den 23 februarij 1650, scabini Bardwijck et Gilse.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832