Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1554-14-7944-52r

Ghijsbrecht natuurlijke zoon van Jan van Ghierl heeft wederom overgegeven aan Goijaert zoon van wijlen Marten Jan Ghenen, samen met de genoemde brieven en het recht, met afgaan en vertijen, een huis, schuur, hof en erfenis daaraan liggende in alle grootte als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd dat Creijenven tussen:
erfenis van Jan Cornelis Jan van Spaendonck met nog anderen een zijde
erfenis van Peter Jan Meeus met meer anderen ander zijde
erfenis van Peter Gherit Jan Maes Ghenen een einde
de gemeijne straat ander einde.
Welk huis, schuur, hof en erfenis daaraan liggende voors. Ghijsbrecht voors. in een erfruil met Peter zoon van wijlen Peter Cornelis Zegers verkregen had en wat Peter voors. gekocht en verkregen had van Daniel zoon van wijlen Jan Reijnen, zoals in verscheidene brieven van Tilburg.
Hij heeft geloofd als schuldenaar super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal voor hem af te doen, behalve dat Goijaert voors. daaruit moet betalen de kommer in de voors. oude brieven daarop benoemd en gegroot, zonder arglist.

1554, februari 19

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832