Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1532-14-7925-27v

Erfdeling tussen Marten en Aert, gebroeders, zonen van wijlen Jan Gerit Wouters, die Jan voors verwekt had bij wijlen Lijsbeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aert Cort Daniels, van de goederen deels hun verstorven van hun vader en moeder en die ze deels gekocht hadden van hun zusters en van de kinderen van hun broer.
Zo zal Marten hebben, houden en erfelijk bezitten een huis, hof en erf gelegen in die Cleijn Hasselt tussen:
erfenis van Hanrick Appels een zijde
erfenis van Aert zoon van wijlen Jan Gerit Wouters ander zijde en een einde
de gemeijn straat ander einde.
Hieruit te betalen aan de weduwe van Jan Maes Geenen een half mud rogge erfpacht, wat nu aan Marten gekomen is en wat Marten beloofd heeft te betalen onder voorwaarde, mocht hier in de toekomst meer kommer op komen dan zullen Marten en Aert gelijk helpen betalen.

Hiertegen zal Aert voors hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een stuk land, groot ongeveer 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Wouter Willem Zegers een zijde
erfenis van Aert Jan Gerit Wouters en meer anderen ander zijde en een einde
erfenis van Marten Jan Gerit Wouters ander einde.
Hieruit te betalen aan het Convent van Tongerlo 13 lopen rogge erfpacht, welke 13 lopen rogge Aert voors beloofd heeft te betalen. Met voorwaarden ut supra.

1532, december 14

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832