Menu

Documenten

Document R-1551-14-7941-61r

Cornelis zoon van wijlen Lambrecht Willem Lemmens als man van Cornelia dochter van wijlen Adriaen Cornelis Hermans heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Adriaen Cornelis Hermans, zijn zwager, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 56 stuivers elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daar toe behorende, groot ca 9 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd 't Creijenven in de Postelstraet tussen:
erfenis van Jan Wouter Gherits een zijde en een einde
erfenis van Matheus Wouter Gherits ander zijde
die gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk land genaamd die Bocht groot ca 5½ lopensaet gelegen in de parochie en plaats voors. tegenover het huis en hof aan de straat aldaar tussen:
erfenis van Matheus Wouter Gherits voornoemd een zijde
erfenis van Ariaen Zegers van den Bosch, waar een waterlaat tussen loopt ander zijde
erfenis van Lijsbet weduwe van Cornelis Jan Sijmons met haar kinderen een einde
die gemeijn straat ander einde.
Hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg en weldogende etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen.

1551, februari 7

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832