Menu

Documenten

Document R-1742-14-8192-291r

Den selven (Cornelis Smittens als regerent armmeester der Taeffele vande soogenaamde H: Geest Armen alhier binnen Tilborg met consent en decreet van heeren wethouderen alhier in dato ... jan 1742) cedit aan Maria weduwe Peter Cornelis Beris een perceel ackerlant groot twee L offte etc. gelegen onder Tilborg, ter plaetse de Hasselt oost Jan Baptist van Groenendaal, suijt en west de coopersse, en noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen vijffendartigh stuijvers s'jaers inde ordinaere verponding, voorts wegen, stegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen commer etc. pro ut in forma, actum den tienden februarij seventien hondert twee en veertigh,

Cooppenn: en slagen 126-10-0 voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832