Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1548-14-7939-48r

Henrickske dochter van wijlen Jan Aerts van Riel met haar voogd verkoopt aan Marten zoon van wijlen Ariaen Fiers en Jenneke zijn tegewoordige vrouw, weduwe van Willem Aerts van Riel, voor 1/3 deel en Cornelis en Willemke, gezusters, dochter van wijlen Willem Aerts van Riel en Jenneke voors. voor de andere 2 derde delen samen met alle brieven en recht, met afgaan en vertijen, een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, haar toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg aan die Hasselt tussen:
de kinderen van wijlen Willem van Riel, dat hier destijds tegen gedeeld is een zijde
Willem Veramelvoert ander zijde
Jan Meeuw een einde
die gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Tetenbraeck tussen:
de kinderen van wijlen Willem van Riel voors., dat hier ook destijds tegen gedeeld is een zijde
Aert Ghijsbrecht van Ghierl ander zijde
Aert Meeus Peter Meeus een einde
Jan Gherit Hermans met meer anderen ander einde.
Nog een stuk land gelegen als voor tussen:
Aert Meesu?? Peter Meeus een zijde
Henrick Vermee met zijn kinderen ander zijde en een einde
Jan Peter Eelkens ander einde.
Nog een stuk weiland gelegen als voor tussen:
Ariaen Gherit Meeus een zijde
de Heilige Geest van Tilburg ander zijde
Herman Gherit Hermans met meer anderen een einde
die gemeijn straat ander einde.
Tot welk huis, hof etc. 2 stukken land met het stuk weiland voornoemd Henrick Jan Aert van Riel dochter voornoemd toegekomen was in een erfdeling en erfscheiding gemaakt met Ghijsbrecht zoon van wijlen Willem Wouter Verschueren als momber en Peter zoon van wijlen Wouter Vermee als toeziener van de wettige kinderen van wijlen Willem Aerts van Riel zoals dat in schepen brieven van Tilburg, daarop gemaakt, volkomen is begrepen.
Henrickske heeft geloofd met haar voogd super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangie van harentwege daarop komend zelf allemaal af te doen, behalve dat Marten met zijn kopers voornoemd daaruit moeten betalen de kommer, die in de voors. deelbrief staat.

1548 februari 7

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832