Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1543-14-7934-46v

Jan zoon van Ariaen Meeus heeft verkocht aan Gherit de oude zoon van Ariaen Meeus een stuk erf in land en weide gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in de Hasselt tussen:
erfenis van Henrick Cornelis Heijnen en anderen een zijde
erfenis van Gherit Ariaen Meeus ander zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Aert van Riel een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog 2 stukken land genaamd de Strijacker in de Berckacker aan elkaar gelegen in de parochie voors. in de Hasseltsche ackeren tussen:
erfenis van Gherit Jan van Boerden, Jan Gherit Hermans en Herman zijn broer een zijde
erfenis van Cornelis Gherit Hermans, Ariaen Peter Zegers en Goijaert Aert Goijaerts ander zijde
een gemeijn gebuerweg een einde
de Stockhasseltschestraet ander einde.
De helft in een stuk heiveld genaamd de Heijhoef, te weten de helft noordwaarts liggende, gelegen in de parochie voors. achter het Creijenven tussen:
erfenis van Henrick Cornelis Appels een zijde
erfenis van Gherit de oude zoon van Ariaen Meeus hier afgedeeld ander zijde
de gemeijnt van Tilburg een einde
erfenis van Peter Gherit Jans ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. in die Creijvenvenschestraet tussen:
erfenis van Willem Jan Veramelvoert een zijde
erfenis van Gherit Ariaen Meeus de oude ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters een einde
die Creijenvenschestraet ander einde.
Nog de helft in een erfpacht van ½ mud rogge, die men jaarlijks heft op de kinderen van wijlen Claeus Thomaes van Enschot en hun gronden.
Nog de helft in een schuur te weten het einde oostwaarts aan de Hasselt op de stede en grond van Gherit Ariaen Meeus de oude.
Welke stukken erf, de helft van het half mud rogge erfpacht en de helft van de schuur Jan verkoper toegekomen was in een erfdeling met zijn broers en zusters, zoals in een schepen deelbrief van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen is begrepen.
Hieruit zal Gherit gelden de kommer en lat in de deelbrief voors. begrepen.

1543, februari 8

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832