Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1554-14-7944-32r

Daniel zoon van wijlen Gherit Hermans voor 2 derde delen hem toebehorende en Laureijs zoon van wijlen Aert Lensen voor 1 derde deel hem toebehorende hebben overgegeven aan Pauwels de zoon van Laureijs Aert Lensen voors. samen met alle genoemde en andere brieven en recht etc., met afgaan en vertijen, een huis, hof met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Cleijn Hasselt tussen:
erfenis van Jonker Adriaen van Malsen, Heer van Tilburg en Goirle een zijde
erfenis van Marie weduwe van Joest Gherit van Ethen met haar kinderen ander zijde
erfenis van Aert Wouter Thonis en Heijliger Jan Crillaerts een einde
die gemeijn straat ander einde,
welke 2 derde delen in dat huis etc. voors. Daniel voors. door koop erfelijk verkregen had van Kathelijn dochter van wijlen Peter Borchmans en van Henrick zoon van wijlen Andries Henrick Martens als man en momber van Lijsbet dochter van wijlen Peter Borchmans voornoemd. Laureijs zoon van wijlen Aert Lensen voors. had het voors. derde deel verkregen van Adriaen Jan Claeus Stevens en Adriaen voors. had dat verkregen van Cornelis dochter van wijlen Henrick Vermee en Cornelia voors. had dat gekocht en verkregen van Peter zoon van wijlen Jan Peter Schoemaker en van Aert zoon van wijlen Aert Voss als man en momber van Willemke dochter van wijlen Jan Peter Schoenmaekers voors. in de naam van henzelf en ook door kracht van procuratie, die ze hadden van de andere kinderen van wijlen Jan Peter Schoenmaeckers voors., zoals dat alles in verscheidene schepenbrieven van Tilburg breder en meer volkomen is begrepen.
De voornoemde Daniel en Laureijs hebben geloofd als schuldenaars super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daarop komende voor hem allemaal af te doen.

1554, januari 12

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832