Menu

Documenten

Document R-1749-14-8194-207v

Mejuffrouw Maria Petronella Schuermans weduwe en testamentaire erffgename van wijlen de heer Adriaan Jan Coolen volgens den testamente daar van sijnde gepasseert voor den notaris Andries van der Burght en getuijgen alhier inne dato 29e december 1740, op heden vertoont, cedit aan Gerardus Verbunt een wooning scheijdende op de graat van de schouw aan den westenkant, met den hof daar aan groot seven en twintig roeden ofte etc. gestaan en gelegen alhier binnen Tilborg ter plaatse aan de Hasselt aldaar oost Hendrick van Nooij, zuijt Joris van Gorp, west de kinderen Jan Verbunt, en noort de straat, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den twaalfden junij seventien hondert negen en veertig.

Cooppenn: en slagen 130 gulden voldaan.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832