Menu

Documenten

Document R-1536-14-7927-37r

Herman zoon van wijlen Gherit Hermans heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Cornelis zoon van wijlen Peter Crillaerts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden uit en van een stuk erfenis in land en weide liggende, groot ongeveer 6 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Huijb Jan Leijten daar een arm van een waterlaat tussendoorgaat een zijde
erfenis van Cornelis Gherit Hermans, daar een gemeijn voetpad tussendoor gaat ander zijde
erfenis van Gherit Claeus van Ethen een einde
de gemeijn straat ander einde;
nog uit twee derde deel van een stuk beemd, de gehele beemd groot ongeveer 1 bunder, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd die Sporckt, aldaar tussen:
erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen een zijde
erfenis van Adriaen Gherits ander zijde
de Landscheijding van het Land van Breda een einde
die Leije ander einde.

Staat te los ten schoonste altijd met Lichtmis en voor de eerste termijn van betaling met Lichtmis a.s. over een jaar met 50 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, van beide zijden een halfjaar tevoren op te zeggen.

1536, Januari 19

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832