Menu

Documenten

Document R-1505-14-7902-22r

Wouter Wouter sBonten soen voer hem selven ende voer Jenneken Cornelis sBonten dochter ende voer Nijcol? soen Embrecht Wouter sBonten dochter die Wouter voers voer gheloeft heeft heeft gheloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Peteren Crillaerts tweijntich lopen rogge jaerlics ende erfflics pachs alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten vier lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse gheheijten Hoeve tussen erffe Willem sBeren deen sijde ende tussen erffe Wouter Jan sBonten dander sijde streckende vande erffe Meeus Jan Meeus totte gemeijnde strate toe Item noch uit een stuck erffs drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen aldaer tussen erffe Meeus Peter Meeus deen sijde ende tussen erffe Wouter Jans sBonten dander sijde ende deen eijnde hoedende aen die gemeijn straet Item noch uit een stuck lands vier lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gheheijten den Valen Acker in die Stert Hoeve gelegen tussen erffe Meeus Peter Meeus deen sijde ende tussen Willem sBeren kijnderen streckende vande erffe Gherit Jan Hagaerts totte ghemeijnt toe als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) die onderpanden goet te maken den xxi aprilis scabini Vels, Elen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832