Menu

Documenten

Document R-1561-14-7951-88r

Daar Margriet dochter van wijlen Peter Willem Gerijts en nagelaten weduwe van wijlen Peter Mathijs vanden Eijnde haar eerste man, en weduwe van wijlen Laureijs Goiairt Willems, haar tweede man, in vruchtgebruik bezit van haar eerste man drie vierde delen en van haar 2e man het vierde deel in een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 6 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd die Hasselt, welk huis, hof met de grond voornoemd gedurende het huwelijk zowel van de eerste als van de 2e man verkregen was geweest op de manier voors. Daar evenwel haar kinderen, zowel van het eerste huwelijk als van het tweede respectieveljk haar zouden mogen afdelen de helft van de helft in het huis met de erven voornoemd, daarom zijn gestaan voor schepenen ondergeschreven Jan haar zoon en Jan zoon van wijlen Jan de Bie als man en momber van Adriana zijn huisvrouw, dochter van Margriet voors, uit het eerste huwelijk, en ze hebben bekend gemaakt, dat zij van Margriet hun moeder en schoonmoeder voornoemd in gerede penningen gehad en ontvangen hebben 10 karolus gulden eens, waarvoor zij afzagen om enige deling met hun moeder en schoonmoeder voornoemd te verzoeken of te eisen gedurende de tijd van zes jaren herwaarts. Daar deze tijd geëxpireerd en voorbij gegaan was zullen Jan en Jan voors tot hun schoonste wederom mogen overtellen dezelfde 10 karolus gulden als het hen belieft en ze zullen alsdan van hun moeder mogen delen en scheiden maar niet eerder. En als het zou gebeuren dat Margriet hun moeder voors binnen deze tijd zou komen te overlijden, dan zullen dezelfde Jan en Jan voornoemd gehouden zijn en verbonden staan voordat zij enige van de goederen zullen mogen aanvaarden, deze 10 karolus gulden over te leveren aan de kinderen van Margriet voors uit het tweede huwelijk, daar dezelfde penningen van de kant van haar 2e man gekomen en gevoerd zijn zoals zij verklaarde. En hebben beloofd Jan en Jan beiden voornoemd en elk in de naam en in de kwaliteit als voor, op henzelf en op al hun goederen, havelijk en erfelijk, hebbende en verkrijgende, dat zij Margriet hun moeder zullen laten volgen en gebruiken, erfelijk en vredelijk, de stede met het erf voornoemd tot de tijd toe dat zij de 10 karolus gulden voors bekeerd zullen hebben zoals voors staat zonder arglist.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1561, maart 24

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832