Menu

Documenten

Document R-1713-14-8187-225v

Andries vanden Meegdenbergh ende met hem Jenneken Hermans van Heijst zijne vrouw, cederunt aen Maria Hermans van Heijst weduwe van Geerit Cornelis Verschueren de helfte in een perseel ackerlant aenden suijden cant groot int geheel twee loopensaet offte etc. gelegen aende Hasselt alhier, oost, ende noord de vercoopers, zuijd en west, eenen waterlaet, los ende vrij, uijt genomen wegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den acht en twintigsten december seventien hondert derthien.

Cooppenn: 74 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832