Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1534-14-7926-34v

Meester Deonis Goeiaert Aert Geldens vander Sprangh heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Huijbrecht Jan Leijten een huis, hof met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van de Heer van Tilburg een zijde en een einde
erfenis van Steven Willem Stevens ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
Welk huis etc meester Deonis verkregen had in erfruil van Huijbrecht Jan Leijten als man van Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van Ghestel.

1534, februari 23

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832