Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1563-14-7953-49r

Gerit zoon van wijlen Daniel Gerit Hermans legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Cornelis Wouters, met afgaan en vertijen etc, een stukje erf in dries liggende, groot ongeveer 19 roeden, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd die Hasselt in de Tetenbraeck omtrent het Huijs van Tilborch, aldaar tussen:
erfenis van Jan Cornelis Wouters een zijde en een einde
erfenis van de erfgenamen van Jan Daniel van Buerden ander zijde
het andere erf van de voors Gerit, waar evenwel een gemeijne waterlaat tussendoor loopt ander einde
zoals hij zeide.
Warandiam more solito ([hij heeft beloofd] te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen etc en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen behalve dat de voornoemde koper moet onderhouden 'sHeren schouwen van de voors waterlaat zoals men die schuldig is en behoort te onderhouden en daarbij nog te laten wegen al degenen die van rechtswege schuldig is en behoort te wegen, zonder arglist.
Datum 9 januari, schepenen Ghierll en Buerden.

1563, januari 9

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832