Menu

Documenten

Document R-1624-14-7996-267r

Jan doude sone Jan Herman Cornelissoon van Heijst daer moeder aff was Marie dochtere wijlen Jan Willem Meussoon ... onbedeijlt in alle ende ijegelijcke den erffelijcke goeden naer doode vande voirgenoemde Marie ... tusschen wijens off tot wat plaetschen dese gelegen off namaels bevonden sullen worden in harden in weecken in hoogen in droogen etc. egeene daertoe vuijtgescheijden ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Peeteren den soone Jan Herman Cornelissoon van Heijst sijnen broeder met affgaen etc. warandiam etc. ende dit verkopen etc. ende allen commer etc. datum xxii? januarij 1624, scabinij ...Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832