Menu

Documenten

Document R-1729-14-8190-203

Adriaen de Jongh cedit aen Dionijs Schaapsmeerders een parseel weij als ackerlant groot vier loopensaten offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost de wedue Jacob Hesselmans en andere, zuijd de straet, west Geerard Couwenbergh, ende noord den cooper, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc. allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den sesentwintigsten september seventien hondert negen en twintigh.

Cooppenn: 125 gulden voldaen.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832