Menu

Documenten

Document R-1567-14-7957-62v

Peter ende Jan gebroederen sonen wilner (wijlen) Michiel Gerit Wouters, een stuck lants een lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in parochia die Tilborch ad loco dicto (in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd) inde Hasseltse acker aldaer tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Cornelis Wouters cum pueris (met haar kinderen) deen zijde ende deen eijnde ende tusschen erffenisse Adriaen Peter Zegers ende de weduwe metten kijnderen voirs. daer een gemeijne voet pat tusschen beijde is loopende dander zijde, streckende metten andere eijnde totter erffenisse Thobias Wouter Janss zoo zij seijden legittime vendiderunt et supporterunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soon wilner (wijlen) Cornelis Cornelis Wouters tot behoeff Margriet zijns moeders ... haren recht van tochten ende haren wettiche kijnderen bijden zelve wilner (wijlen) Cornelis Cornelis Wouters vuijt haer verwect ten erve te blijven met affgaen ende verthijen etc. warandiam etc. dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelve tot behoeff der selve datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832