Menu

Documenten

Document R-1544-14-7935-49r

Gekomen zijn voor schepenen Peter zoon van wijlen Adriaen Cornelis Hermans ter ener zijde en Jan Cornelis Peter Mutsaers als man van Peterke dochter van wijlen Adriaen Cornelis Hermans ter anderer zijde en ze hebben bij raad van sommigen van hun vrienden bij name Pauwels Cornelis Hermans, Peter Wouter Vermee en Cornelis Peter Mutsaers van zekere erfelijkde goederen, die hen Peter en Peterke, broer en zuster voors., destijds samen aangekomen en zekere deelbrieven toebedeeld waren, een erfdeling gemaakt als volgt. Zo zal Peter zoon van wijlen Ariaen Cornelis Hermans hebben een stuk erf in land en weide genaamd die Bocht gelegen in de parochie van Tilburg aan het einde van het Creijenven aan die Postelschestraet tussen:
Mathijs Wouter Gherits - een zijde
een erfenis genaamd Ceelen Hoeve toebehorende aan de erfgenamen van wijlen Qurijn Belderbosch en nog anderen, waar een waterlaat tussen loopt - ander zijde
Peter van Spaendonck - een einde.
Uit welke stuk erf Peter voors. moet betalen ¼ deel in alzulke cijnsen tot 4 stuivers als Ariaen Cornelis Hermans, zijn vader, jaarlijks betaalde aan de Heer van Tilburg en Lucas van Amerzoijen.
Nog ¼ deel in 3 karolus gulden min 5 stuivers erfcijns aan Gherit Vranck Lemmens, te los de gehele cijns met 40 karolus gulden.
's Heren schouwen van de waterlaat te onderhouden.
Mocht hierop nog enige andere kommer komen, hier niet genoemd, dan zullen de deelsluiden samen betalen.

Hiertegen zal Jan voors. als man voors. hebben een stuk land genaamd de Huijbenacker gelegen in de parochie van Tilburg aan het einde van het Creijenven aan die Postelschestraet tussen:
Peter Thonis van Boerden beide zijden en een einde
die gemeijn straat - ander einde
Hieruit te betalen:
11 lopen rogge erfpacht in den Bosch te leveren in de maat aldaar.
¼ deel in de cijns van ca 4 stuivers, zoals wijlen Ariaen Cornelis Hermans jaarlijks betaalde aan de Heer van Tilburg en Lucas van Amerzoijen.
Ook ¼ deel in 3 karolus gulden min 5 stuivers erfcijns aan Gherit Vranck Lemmens.
Nog zal hij hebben een jaarlijkse en erfelijke pacht van 12 lopen rogge, die Wouter zoon van wijlen Willem vander Schueren destijds geloofd had aan Peter zoon van wijlen Reijner van Broeckhoven uit een stuk land groot ca 8 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg in de Grote Acker tussen:
Wouter Willem vander Schueren beide zijden
Peter Reijnen - een einde
de gemeijn straat - ander einde.
Nog uit een stuk land groot ca 4½ lopensaet gelegen tussen:
Het Goet vander Lijnden - een einde
Wouter voors. alle zijden.
Welke 12 lopen rogge erfpacht voors. Cornelis zoon van wijlen Herman van Heijst gekocht had van Huijbrecht zoon van wijlen Willem Huijbrecht sBonten van hem zelf en van Aleijt eertruijt en Barbara, gezusters, dochter van wijlen Willem Huijbrecht sBonten en die Zeger zoon van wijlen Jan Scaerts gekocht had van Jan zoon van wijlen Jan Zomers.
Met voorwaarden als voor.

1544, februari 14

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832