Menu

Documenten

Document R-1745-14-8193-164r

Jan, Jan Baptist, en Maria cum tutore broeders, en suster meerderjarige kinderen wijlen Jan Vermeer, daar moeder van was Anneken Gerit Ariens, mitsgaders Jan Lucas Baasten armmeester van den H: Geest Armen alhier als aande arme Taeffel hebbende Anna Catarina dogter van wijlen Jacob Hessels daar moeder van was Geertruijd Jan Vermeer cedunt aan Jan Janssen Vermeer, een halff huijs aanden zuijden cant scheijdende op de middelweegt bestaande in keuken en camer met den hoff groot een lopensaat ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse aande Hasselt, aldaar aan't Craijven oost de straat, zuijt Maria Adam van Riel, west de selve, en noort de weduwe Adriaan van Hest, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den vijff en twintigsten februarij seventien hondert vijff en veertigh.

Cooppenn: en slagen 62 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832