Menu

Documenten

Document R-1744-14-8193-111v

Cristiaan Goijaart Verbunt als in huwelijk hebbende Geertruijd de Cocq cedit aan Gerart Joost van Berckel een parceel ackerlant groot drie loopensaten ofte etc. gelegen onder deese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse aan de Hasselt aldaar oost een steeg, zuijt Adriaan de Roij, west Aart Bavelaars, en noort den H: Geest Armen alhier, los en vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den seven en twintigsten meij seventien hondert vier en veertig.

Cooppenn: 90 gulden voldaan.

Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832