Menu

Documenten

Document R-1700-14-8185-38v

Jan Corstiaen Jacobs, cedit aen sr. Ego de Wits, een parceeltien ackerlants, groot vijff quartier loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aent Creijven alhier, oost Peeter Deckers, suijt Anthonij van Gils, west Niclaes Mattijs Maes, ende noort den kooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den eersten junij,

Cooppen 80 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832