Menu

Documenten

Document R-1543-14-7934-35r

Goijaert zoon van wijlen Cornelis Goijaerts vanden Gheijn, die wijlen Cornelis verkregen had bij Aleijt zijn vrouw dochter van Peter Berijs Eelkens, in presentie van Peter zoon van wijlen Berijs Eelkens zijn grootvader en van Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht van Ghierl zijn oud-oom.

...

Goijaert ut supra in presentie van Peter en Jan, zijn grootvader en oud-oom voors. heeft verkocht aan Marten Thonis Willem Zegers 3½ lopen rogge erfpacht in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1½ mud rogge uit een stuk land genaamd Sterts Hoeve groot ca 6½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg tussen:
Wouter Bonten een zijde
Wouter Gheenkens ander zijde
Die Daneelstraet een einde
kinderen van Gherit Wouters ander einde.
Nog uit een stuk land groot 2 lopensaet gelegen als voor tussen:
Adriaen Reijner Crillaerts een zijde
Jan Meeus Roeij Gherits ander zijde
de gemeijn straat een einde
Hadewich Crillaerts ander einde.
Welke pacht van dat 1½ rogge Heijlwich weduwe van Wouter vander Velde dochter van wijlen Reijner Crillaerts geloofd had aan Cathelijn dochter van wijlen Goijaert Hermans en welke 3½ lopen rogge erfpacht Goijaert voors. verstorven was van Kathelijn dochter van wijlen Ghijsbrecht van Ghierl, zijn oud-tante eensdeels en deels van Aert Ghijsbrecht van Ghierl zijn oud-oom, wat Kathelijn en Aert voors. aangekomen was van Ghijsbrecht hun vader en wat Ghijsbrecht verstorven was van Kathelijn dochter van wijlen Goijaert Hermans, zijn zuster.

1543, januari 4

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832