Menu

Documenten

Document R-1732-14-8191-44v

Dionijs Cornelis van Beurden voor de helffte, Willem, Jacobus, Maria, Eva, Anna, Cornelia, en Johanna Catarina broeders ende susters meerderjarige kinderen wijlen Peter van Beurden cum tutoribus cedunt aen Jan Cornelis Maes een huijs ende hoff daer aen groot een loopensaet offte etc., gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer aent Creijven oost eenen voet padt, zuijd de wedue Peter van Rijssel, west de straat, ende noord Anthonij Jan Beris, item een perseel ackerland groot een loopensaat offte etc. gelegen als voor, oost de wedue Jan van Riel, zuijd de weght, west de kinderen Cornelis de Jongh ende noord eenen weght, belast met eene rente van ses gulden jaerlijcx losbaer met een hondert en vijfftigh gulden volgens de constitutie brief daer van sijnde ten behoeve van J: Huijgermans gepasseert voor heeren schepenen van s'Bosch in dato vijfftienden april 1679, en hem getransporteerde bij coop aengecomen voor heren schepenen van s'Bosch in dato 20e julij 1726, en nog belast met vijff en eenen halven stuijver chijns s'jaers aen ... Ekelschot voorts wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den sevenden april seventhien hondert twee en dertigh,

Cooppenn: boven den ingenoemden last 126 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832