Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1503-14-7900-18r

Ghijsbrecht van Ghierl heeft gheloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Jan Aert Oeijen een mudde rogge jaerlics ende erffelics pachs allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van ene stuck lands vi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) aen dat Creijven tussen erffe Wouters Peter Willem Gherits deen sijde ende tussen erffe Jan Peter Meeus dander sijde streckende vant erffe Gherit Jan Reijnen totte strate toe als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende alle commer aff te doen date x maij scabini Beris, Bont.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832