Menu

Documenten

Document R-1593-14-7984-4v

Cornelis, Adriaen ende Lijsbeth broeder ende sustere kijnderen wijlen Adam Cornelis Spapen, deselve Lijsbeth geassisteert met eenen momboir bij haer gecozen, ende hem metten heere gegeven soo als recht is voor hen selven, Jan soone wijlen Gheridt Jan Laureijs Eelkens, Cornelis soone wijlen Jan Willemssoon van Gorp als man ende momboir Anna sijner huijsvrouwe, Henrick soone wijlen Gheridt Henrick Borchmans als man ende momboir Lijsbeth sijner huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Gheridt Jan Laureijs Eelkens voirs. die deselve wijlen Gheridt met wijlen Aleijdt sijne wettighe huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Spapen verweckt ende vercregen hadde Jan soone Willem Henrick Zwijsen als man ende momboir Catharine sijner huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Wouter Cornelis Spapen oijck voor hem selven ende deselve Jan alnoch met Andriesen soone wijlen Jan Laureijs Jan Berthouts als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender van Cornelisen, Willemen, ende Adriana broeders ende sustere, onmondige ende ombejaerde kijnderen wijlen Wouter Cornelis Spapen die deselve Wouter met Laureijsken sijne wettige huijsvrouwe dochtere Andries voirs vercregen hadde, ende daervoir de momboir ende toesiender boven genoempd hen sterck maecken ende gelooffden alle erffgenamen wijlen Jenneken dochter Cornelis Spapen dicwils voirs,

Geen onroerend goed in de Hasselt.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832