Menu

Documenten

Document R-1739-14-8192-46v

Compareerde voor etc. Adam Daams in houwelijck hebbende Jennemaria Couwenberg die te voorens getrouwt is geweest met Jan Antonij Schoffaers, den welcken verclaerde te desisteeren van t regt van togt hem nomine uxoris competerende op seecker huijs, hoff en aangelag, gestaan en gelegen alhier aan de Hasselt, den voorn: Jan Schoffaers eertijts aangecomen van Antonij Schoffaers sijnen gewesen vader, en sulcx ten behoeve vander selver naargelaten kinderen sonder daar op eenig regt te reserveeren, maar renuntierende mitsdesen in gerequireerde forma, actum den tweeden februarij seventien hondert negen en dartig.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832