Menu

Documenten

Document R-1563-14-7953-49v

Peter en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Michiel Gerits, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Ghijsbert zoon van wijlen Gerit Henrick Beijkens, met afgaan en vertijen etc, een stuk land groot ongeveer 3 lopensaet, genaamd de Schuijt met de hoel daarnaast lopende, gelegen in de parochie van Tilborch, ter plaatse genaamd achter 't Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Adriaen Daniel Cornelis Hermans een zijde
de andere erven van de voors Peter en Jan ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Herman Gerit Hermans een einde
erfenis van Jan de Vet ander einde.
Nog een stukje heiveld, groot ongeveer 1½ lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd Sterts Hoeve, aldaar tussen:
erfenis van Ghijsbrecht Henrick Beijkens een zijde en een einde
erfenis van Adriaen Gerit Meeus ander zijde
erfenis van de weduwe van Cornelis Cornelis Wouters met haar kinderen ander einde
zoals ze zeiden. Warandiam more solito ([zij hebben beloofd] te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen etc en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen behalve dat de voors Ghijsbrecht moet onderhouden 'sHeren schouwen van de waterlaat door het voors hoel lopende zoals men die schuldig is te onderhouden, zonder arglist.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
Debet (verschuldigd) 2 briefgeld.

1563, januari 9

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832