Menu

Documenten

Document R-1732-14-8191-31r

Geerit Laureijs Swagemakers cedit aen Jan Cornelis Maes een perseel ackerland groot twee en een halff loopensaat offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer oost de kinderen Jan Joost Heerdens, zuijd de weduwe Willem de Beer, west de wedue Jan Goijaert Swagemakers, ende noord den gemeenen wegt, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den elffden februarij seventhien hondert twee en dertigh,

Cooppenn: 105 gulden vijff stuijvers voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832