Menu

Documenten

Document R-1530-14-7923-5v

Heijlwich weduwe wijlen Jan Aerts van Riel dochter wijlen Henrick Boeijen Rosen cum tutore (met haar voogd) allen alsulcken tocht ende recht van tochten weegen als sij besittende is in een huijs hove ende erffe daer aenliggende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hasselt tusschen erffe Arijaen Michiel Roeloffs deen sijde ende deen eijnde ende tusschen die ghemeijn straet dander sijde ende dander eijnde ut dicebat (zoals zij zeide) heeft sij overghegeven ende opghedragen Daniel soen wilner (wijlen) Aert van Riel ende Boeijen soen wijlen Henrick Boeijen Roosen als momboir ende toesiender Henricken dochter wijlen Jan Aerts van Riel ende Heijlwich sua uxoris (zijn vrouw) voors tot behoeff Hendricka voers ende heeft geloefft Heijlwich cum tutore (met haar voogd) voers super se etc dit overgheven etc nimmermeer van tochten weege hier op te sprecken etc dagh xxiii september scabini Joost Zwijsen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832