Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1538-14-7929-39v

Gherit Henrick Beijkens bekent schuldig te zijn aan Adriaen Denis Meijnaerts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden van 20 stuivers uit:
1) een stuk land, groot 16 lopensaet, gelegen te Tilburg aan de Creijenven.
Belendingen:
Laureijs weduwe van Jan Sijmons een zijde
Daniel Jan Reijnen ander zijde
Arien Zomers, Cornelis Cornelis Daniels en Jan Vranck Lemmens een einde
Cornelis van Spaendonck en Gherit Henrick Beijkens ander einde
2) huis, hof, schuur en erf, groot 16 lopensaet, gelegen te Tilburg aan dat Creijenven.
Belendingen:
Gherit Reijnen een zijde
Cornelis van Spaendonck en Gherit Henrick Beijkens ander zijde
Laureijs weduwe van Jan Sijmons een einde
gemeijn straet ander einde
Staat te los met 100 karolus gulden van 20 stuivers op lichtmis, waaronder mogen zijn 7 gouden Croonen van 40 stuivers per stuk. Op st. Jansmis tevoren op te zeggen.

1538, februari 19

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832