Menu

Documenten

Document R-1733-14-8191-100v

Peter Janssen van Gool, ende Cornelis Adriaen Baijens momboir ende toesiender over de onmondige kinderen wijlen Maria Marten Phiers daer vader van is Anthonij Janssen Beris, ende Jenneken Janssen Beris, alle met consent ende decreet van heeren wethouderen alhier in dato sevenden meert deses jaars 1733, cedunt ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende) aan Jan Maes een halff huijs aenden oosten kant bestaande in keucken goot en agterhuijs scheijdende op den middelmuer tussen dese en de wooningh ten westen, met den hoff daer aen groot ontrent een loopensaat scheijdende op eenen doorenbossen vande erve ten zuijden gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aent Creijven aldaer oost den gemeene wegt, zuijd den cooper, west, ende noord de kinderen Peter van Beurden, belast met twee ende een halven stuijver chijns jaars aen ... Eeckelschot tot Oirschot, voorts wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, den achtienden meij seventhien hondert ie en dertigh,

Cooppenn: en slagen 50 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832