Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1533-14-7926-10v

Peter, Willem en Jan, gebroeders, en Peter Goijaert Pulskens als man en momber van Lijsbeth zijn huisvrouw, kinderen van wijlen Wouter Vermee hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht van Ghierll en diens kinderen uit zijn eerste huwelijk een huis, hof en schuur met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van de weduwe van Peter Zegers een zijde
de Creijenvenschestraet ander zijde
een waterlaat een einde
die Hasseltstraet ander einde.
Jan koper moet hieruit betalen 2½ lopen rogge aan Jan Peter Meeus en 1 stuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg.

1533, december 12

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832