Menu

Documenten

Document R-1550-14-7941-26r

Kond zij eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen Adriaen Daniel Cornelis Hermans, weduwnaar van Heijlwich dochter van wijlen Lambrecht Willem Lemmens, ter ener zijde en Daniel zoon van wijlen Cornelis Hermans als grootvader en momber en Cornelis en Wouter, gebroeders, zonen van wijlen Lambrecht Willem Lemmens als toezieners van Jan onmondige zoon van Adriaen en wijlen Heijlwich voors., waar zij momber en toeziener voors. zich gezamelijk sterk voor gemaakt hebben en geloofd hebben, ten anderen zijde en ze hebben een zeker tractaat, accoord en scheiding of deling als tussen vader en kind gedaan en beraamd en dat op de manier hierna volgende, dat is te weten, dat de voors. Adriaen zal hebben en houden alle havelijke goederen, die hij en zijn huisvrouw voors., toen die leefde, samen bezaten om zijn eigen wil daarmee te mogen doen en daar toe, dat dezelfde Adriaen zal blijven bezitten in vruchtgebruik alle erfelijke goederen, die ze samen bezaten, nog 12 jaar lang, waarvan het eerste jaar ingegaan is met de oogst nu laatstleden, zodoende zal hij daaruit betalen alle pachten, cijnsen en kommer, die daar van rechtswege uitgaan en ze te houden in de staat waarin ze nu zijn, te weten, dat hij elk jaar betalen zal.
Item hiertegen zal de voors. Adriaen gehouden zijn zijn zoon te onderhouden van eten, drinken, havenis en verder van alles wat die nodig zal hebben volgens zijn staat gedurende de termijn van 12 jaar voors. en na de voors. 12 jaar zal hij dezelfde zijn zoon voors. moeten uitreiken en betalen de helft van 46 karolus gulden voor de havelijke goederen voors., waarop die geschikt en getaxeerd zijn geweest en waarvoor Adriaen voors. deze gekocht heeft, daarbij een bed met toebehoren van 4 steen in veren of pluimen, de steen gerekend tot of waard zijnde 1 karolus gulden, waarvan de tijk waard is 2 karolus gulden, daarbij nog de helft van de oogst, die in het laatste jaar van de voors. 12 jaren aldaar op het goed zal wassen.
Wanneer de voors. 12 jaren voorbij zullen zijn dan zal Adriaen voors. de helft van de erfelijke goederen voors. moeten overgeven aan zijn zoon voors. in zoverre het hem en zijn mombers gelieven zal en hij zal daartoe een erfdeling moeten maken volgens het landrecht zoals dat behoort.
Item de voors. Adriaen heeft verklaard, dat hij zekere penningen verworven heeft, te weten 50 en 53, samen makende 103 karolus gulden, aan diverse personen en dat hij daarmede op het voors. goed getimmerd heeft en van die penningen zijn nog geen brieven gepasseerd. Daarom is voorwaarde gesteld, dat beide partijen voors. elkaar zullen gerieven en behulpzaam zijn om de rente daarvan, op het goed voors. geloofd, te vesten en de goede lieden te verwaren, zoals behoort, omdat deze penningen op het goed zelf zijn besteed en vertimmerd zoals voorschreven is en dat Adriaen voors. de rente daarvan zal betalen in de termijn van 12 jaren, zoals voors. staat en na die voors. 12 jaren deze te delen en te dragen volgens landrecht zoals behoort.
Item is ook nog als voorwaarde gesteld, dat Adriaen voors. het huis zal onderhouden in dak en wanden op zo'n manier als het nu is, behalve dat hij nog op zijn kosten zal moeten dekken het achterste eind van het huis, wat nu ter tijd gedekt moet worden en van dan voortaan te onderhouden zoals voor schreven staat.
Item mocht gebeuren, dat Adriaen voors. zijn zoon voors. niet zou doen of onderhouden zoals voors. staat en dat met waarheid bevonden zou worden, dan zullen de momber en toezieners voors. deze van hem weg mogen nemen en op een ander uitbesteden, waar hij goed zal zijn, en dan zal Adriaen voors. datgene, waarvoor hij uitbesteed zal worden, ten zijnen laste op moeten brengen en betalen. Adriaen voors. ter ener zijde en de voors. momber en toezieners in de naam van het onmondige kind voors. ten anderen zijde hebben geloofd super se et bona sua etc. elkaar dit huidige tractaat en accoord of scheiding voors. in alle punten en artikelen vast en stendig te onderhouden, na te komen en met werk te volbrengen, alles zonder arglist.

1550, september 22

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832