Menu

Documenten

Document R-1533-14-7925-50r

Huijbrecht zoon van wijlen Jan Leijten heeft beloofd als een schuldeneaar te gelden, te geven en te betalen aan Lambrecht zoon van wijlen Goeijaert Lambrechts een jaarlijkse en erfelijke pacht van een mud rogge uit een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Herman Gerit Hermans een zijde
erfenis van de Heer van Tilburg ander zijde en een einde
de gemeijn straat ander einde.

Staat te los ten schoonste met Lichtmis met 44 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

1533, maand februari 17

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832