Menu

Documenten

Document R-1551-14-7941-83r

Henrick zoon van wijlen Cornelis Appels heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Cornelis zoon van wijlen Anthonis van Boerden een jaarlijkse en erfelijke cijns van 30 stuivers elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis sBeren een zijde
die gemeijn straat aldaar ander zijde
erfenis van Cornelis Cornelis Wouters een einde
die gemeijnt van Tilburg ander einde.
Nog uit een stuk erf in weide liggende, groot ca 3½ lopensaet, genaamde de Cranenborch gelegen in de parochie en plaats voors. tussen:
erfenis van Jan Jan Eelkens een zijde
erfenis van Herman Gherit Hermans en anderen ander zijde
erfenis van Henrick, gelover voornoemd een einde
die gemeijnt van Tilburg ander einde,
zoals hij zeide.
Hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen.

Te mogen lossen altijd met lichtmis met 25 karolus gulden, 20 stuivers voor elke karolus gulden voors. gerekend, of die waarde in ander goed geld daarvoor samen met de jaarcijns en achterstand, behalve dat Henrick voors. of zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit een half jaar tevoren op te zeggen etc.

1551, maart 25

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832