Menu

Documenten

Document R-1533-14-7925-39r

Jan zoon van wijlen Peter Meeus heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peter zijn zoon alle versterf en recht van versterven hem verstorven van wijlen Kathelijn dochter van wijlen Jan Meeus, zijn moeie, in alle havelijk en erfelijke goederen, waar ook gelegen.

Peter Jan Meeus heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Peter Meeus, zijn vader, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 40½ stuiver, aanvangende met Lichtmis over twee jaar uit een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt Acker, aldaar tussen:
erfenis van Jan Sijmons een zijde
erfenis van Arijaen Meeus ander zijde
erfenis van Gerit Hermans een einde
de gemeijn straat ander einde.

Staat te los met 36 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, hieraan te korten 8 gouden Peters van 19 stuivers per stuk.

1533, februari 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832