Menu

Documenten

Document R-1602-14-7991-128r

Adriaen soone wijlen Henrick Niclaes Peeter Aerdts als man ende momboir Magdalena sijner huijsvrouwe dochtere wijlen Ghijsbert Gheridt Beijkens een stuck saijlants hem toebehoirende geheijten ... Appels Hoeffen een lopensaet neghen ende een halff roije metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten achter t Creijeven aldaer tusschen erffenisse Peeter Gheridt Reijnen deen zijde ende tusschen erffenisse Gheridt Cornelis Cornelis sBeren dander zijde, streckende vande erffenisse Peeters voirschreven totter gemeijnte toe ut dicebat legittime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijk etc.) Cornelissen soone Adriaen Jan Somers met affgaen etc. warandiam dit vercoopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832