Menu

Documenten

Document R-1723-14-8189-130r

Dionijs, ende Jan Willem Heerdens, cedunt aen Matthijs Maes een parceeltie acker ende weijlant groot samen een en een quartier loopensaet ofte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Jan Joost Heerders, zuijd de straet, west de kinderen Cornelis Swagemakers, ende noort Cornelis Beris, los ende vrij, uijtgenomen wegen, steegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den achtsten junij seventhien hondert drie en twintigh.

Cooppenn: 67:10:0 voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832