Menu

Documenten

Document R-1726-14-8189-260v

Adriaen Anthonij Eeltjens cedit aen Jan Anthonij Soffers een parceel weijde groot twee? loopensaten offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost de weduwe Laureijs van Heijst, zuijd Jan Swagemakers, west de straet ende noord Peter de Beer, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den dertienden februarij seventien hondert ses en twintigh,

Cooppenn: 125 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832