Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1545-14-7936-53v

Peter, Embrecht en Ghijsbrecht, gebroeders, zonen van wijlen Goijaert Pulskens, Willem zoon van wijlen Wouter van Baest als man van Peter, Jan zoon van wijlen Henrick Hixpoers als man van Heijlwig, Matheus zoon van wijlen Wouter Gherits als man van Henricka, dochters van wijlen Goijaert Pulskens, welke kinderen Goijaert verwekt had bij wijlen Mechteld zijn vrouw, dochter van wijlen Peter Ghijben, verkopen aan Anthonis zoon van wijlen Goijaert Pulskens hun broer en zwager, elk zijn deel te weten elk 1/7 deel in huis, hof, schuur, schaapskooi met grond en erf daaraan liggende, gelegen te Tilburg in die Heijdsijde, het geheel tussen:
Peter Cornelis Hermans en Herman Vranck Lemmens een zijde
Herman Peter Ghijben en Cornelia weduwe van Ariaen Loer en anderen ander zijde
Marten Pauwels Deckers en Marcelis Haermans een einde
Pauwels Cornelis Hermans en de gemeijn straat ander einde.
Hieruit te betalen uit het gehele huis:
4½ lopen rogge erfpacht aan de Tafelen van de H.Geest te Tilburg.
4½ stuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg
½ stuiver erfcijns aan de gezworenen van Tilburg.
½ stuiver erfcijns aan de H.Geest van Tilburg.

1545, maart 10

Bewerkt door: J.R.O. Trommelen


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832