Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1532-14-7925-15r

Erfruil tussen meester Deonis Goeijaert Aert Geldens vander Sprangh als man en momber van Eva zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van Gestel en Huijbert Jan Leijten als man en momber van Kathelijn dochter van wijlen Jan van Gestel, van huizen, hoven en erfenissen hierna volgende.
Zo zal meester Deonis hebben, houden en blijven bezitten een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg, gelegen in die Cleijn Hasselt tussen:
erfenis van de Heer van Tilburg een zijde en een einde
erfenis van Steven Willem Stevens ander zijde
de gemeijn straat ander einde.

Hiertegen zo zal Huijbert voors hebben een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen als voor tussen:
erfenis van de Heer van Tilburg en meer anderen een zijde en een einde
erfenis van Herman Gerit Hermans ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
Hieruit moet Huijbert voors moet hieruit gelden 19 lopen rogge te betalen aan de Heilige Geest van den Bosch. Nog een Oude Grote erfcijns te betalen aan de Heer van Tilburg.

1532, october 26

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832