Menu

Documenten

Document R-1642-14-8004-14v

Gerit sone wijlen Peter Marten Peter Vrancken, een stuxken erven tot weije liggende een lopensaet oft daeromtrent begrijpende, nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen genaemt aende Postelstraat aldaer tuschen erffenisse Jan Willem Cornelis Peter Jan Reijnen deen sijde, ende tuschen erffenisse Peter Gerit Cornelis Peter Jan Reijnen dander sijde, streckende vanden waterlaet die de copers sullen moeten onderhouden naer ouder gewoonte totter gemeijne strate ende alnoch deen hellicht ombedeijlt in een stuxken erven tot heijde liggende twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie vs ter plaetsche genoemt teijnde t'Creijven, aldaer tuschen erffenisse Cornelis Peter Meuss deen sijde, ende tuschen erffenisse Joost Geritss de Beer met meer anderen dander sijde, streckende vande erffenisse der kijnderen Peter Jan Hermanss de Haen totter erffenisse de erffgenamen Adriaen Gerit Meuss, ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijk etc.) Jannen Willem Cornelis Peter Jan Reijnen met Cornelisse Janss vanden Meerberch sijnde metten heere geordonneerde momboirs ende toesiender over de drie onmondighe voorkijnderen Anthonis Cornelis Jan Anthoniss ten behoeve derselver, met affgaen etc., warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabinij ut supra (xvii januarij 1642 Oekel et Bardwijck).


Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832