Menu

Documenten

Document R-1692-14-8027-162r

Jan Embrecht Maes, cedit, aen Peter Adriaen Francken, een parceeltie ackerlant, groot twintigh roijen, neffens de erve van de vercooper aff te meten, voor aen de straet ter breete van vier roijen ende achter twee roijen breet, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de straet, suijt ende west den vercooper ende noort de onmondige kinderen van Gerit Jan de Cocq, los ende vrij, uijtgenomen etc. ende heeft etc., gelovende etc., alle commer etc., actum den seventiende meij sestien hondert tweeennegentigh.

Coop: 50 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832