Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1542-14-7933-53v

Jan zoon van wijlen Gherit Hermans heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Claeus Henrick van Ghierl ten behoeve van Joest zoon van wijlen Gherit Zuermonts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers uit een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende, groot ca 2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters een zijde
erfenis van Jan van Ghierl ander zijde een einde
de gemeijn straat ander einde
Nog een stuk land genaamd Willich Acker, groot 4 lopensaet, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Hasseltsche Ackeren tussen:
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters een zijde en einde
erfenis van Ariaen Gherit Meeus Roij Gherits ander zijde
de gemeijne weg ander einde
Nog uit een stuk land genaamd de Berck Acker groot ca 4 lopensaet gelegen als voor tussen:
erfenis van Daniel Jan Reijnen en Cornelis
Gherit Hermans een zijde
erfenis van Ariaen Gherit Meeus Roij Gherits ander zijde
erfenis van Herman Gherit Hermans een einde
erfenis van Gherit Jan van Boerden en Jan Daniel Jan van Boerden, zijn neef ander einde.
Te mogen lossen altijd met lichtmis met 50 karolus gulden en 20 stuivers per stuk, samen met de jaarcijns een achterstel, behalve dat Jan of zijn nakomelingen gehouden zullen zij dat een half jaar tevoren op te leggen.
Ook als Joest voors. of zijn nakomelingen het zou gelieven of als ze het behoefden de hoofdsom te hebben en dat bijtijds een half jaar tevoren opgezegd zullen hebben zo heeft Jan voors. geloofd met lichtmis daarna de hoofdsom samen met alle onbetaalde achterstel op te brengen en te betalen.

1542, februari 2

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832