Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1547-14-7938-56v

Willem zoon van wijlen Henrick van Dijck heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Aerd zoon van wijlen Goessen Laureijs inden Acker een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers uit huis, hof en erfenis daaraan liggende, groot ca 2 lopensaet, gelegen te Tilburg aan het Creijenven tussen:
Cornelis Jan van Spaendonck een zijde
Peter Peter Reijnen ander zijde en een einde
die gemeijn straat ander einde.
Toegevoegd: Traditur Corneliae viduae Cornelii Cornelis Daniels en kinderen ex supportatione. (Overgegeven aan Cornelia de weduwe van Cornelis Cornelis Daniels en kinderen uit overdracht.)
In margine: Vacat ex consensu Corneliae viduae infrascriptae (vervallen met goedvinden van Cornelia bovengeschreven)

Te mogen lossen met 50 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen.

1547, januari 31

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832