Menu

Documenten

Document R-1571-14-7962-29v

Gherit soon wilner (wijlen) Willem Janss Veramelvoert t vijffde deel hem toebehoorende in een stuck erffs tot weije liggende een lopensaet off daer omtrent int geheel begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Janss van Ghierl deen zijde ende tusschen erffenisse Hubert Peter Jan Adriaen Smolders dander zijde streckende vande gemeijnde strate totten erffenisse Adriaen Gerit Adriaen Meeuss, noch t vierde deel in een stucxken beempde t geheel stuck ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen in de parochie voirs. ter plaetsse geheijten int Reck bij Dongen t geheel stuck aldaer tusschen erffenisse Joost Reijner Joriss deen zijde ende tusschen erffenisse der erffgenamen Denijs Jan Reijnen dander zijde streckende vande gemeijnt van Tilborch totten loopende stroom de Leije of Donge geheijten, ende noch een vierde deel in een stuck beempde t geheel stuck iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen de parochie ende ter plaetsche voirs. tusschen erffenisse der erffgenamen Laureijs Henricx Zwijssen deen zijde ende tusschen erffenisse behoorende totter hoeve van Lichtenberch dander zijde ende deen eijnde, streckende metten anderen eijnde op erffenisse de kijnderen Peter Gerit Jan Maes Genen ... zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Dionijssen soon wilner (wijlen) Henrick Wouters met affgaen ende verthijen warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen etc. ende in zijn naem etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen, behoudelijck dat hij vuijt de geheele weije sal gelden drije stuijvers ende 1 oirt tsiaers gewinchijns aenden heere van Tilborch te betalen, ende noch iiii lopen roggen tsiaers erffpachts aen Cornelis Janss van Ghierl te betalen, ende vuijt het stuck beempde van ii lopensaet te onderhouden sheeren schouwe vande Leije voirs. naeder ouden gewoonte all sonder argelist datum et scabini ut supra (1 februarij 1571).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832